Unapređenje uslova za razvoj turizma i zaštitu kulturne baštine razvojem plana detaljne regulacije za Skobaljić grad

Grad Leskovac i JP Urbanizam i izgradnja Leskovac (kao obrađivač) započeli su izradu Plana detaljne regulacije, čija se realizacija finansira na način da se deo finansijskih sredstava obezbeđuje kroz saradnju preko programa EU PRO, a deo iz budžeta grada Leskovca. Saradnja je ostvarena kroz javni poziv za podnošenje predloga za izradu planova detaljne regulacije.

Kulturno dobro ''Skobaljić grad'' se nalazi na planini Kukavici, 15 km južno od Leskovca, nadomak naseljenog mesta Vučje i deo je osnovnog kulturno-istorijskog i turističkog potencijala ovog kraja. Višeslojni arheološki lokalitet proglašen je za kulturno dobro 1986. godine, i jedini je srednjevekovni utvrđeni grad sa dobro očuvanim bedemima i kulama na teritoriji Jablaničkog okruga.

skobaljic grad 1

Najmlađe utvrđenje potiče iz XV veka i tradicija ga vezuje za vojvodu Nikolu Skobaljića, velikog junaka koji po predanju, u ratovima sa Turcima nije bio poražen, dok najstariji tragovi korišćenja potiču iz eneolita - bakarnog doba.
U Narodnom muzeju u Leskovcu, u praistorijskoj i srednjovekovnoj zbirci čuvaju se predmeti otkriveni arheološkim iskopavanjima. Arheološka iskopavanja su vršena u periodu od 1984-1988. godine u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša i Filozofskim fakultetom iz Beograda.
Sam kompleks kulturnog dobra nije definisan i nisu određeni posebni uslovi zaštite neophodni za održivo korišćenje. Lokalitet je saobraćajno teško dostupan i pristup se ostvaruje samo neobeleženom pešačkom stazom kroz šumu, koja je na pojedinim mestima uska i sa velikim nagibom. Planskim rešenjem lokalitet će se povezati na državni put Strojkovce - Vučje - DP IIB br. 436 - Vladičin Han. Izradom Plana detaljne regulacije za arheološko nalazište Skobaljić grad unaprediće se uslovi za razvoj turizma i zaštitu kulturne baštine.

Proces izrade plana (grafički prikaz obuhvata plana možete preuzeti ovde) započet je u oktobru 2018.godine, a realizovaće se u periodu od 18 meseci kroz korake, koji su definisani Zakonom o planiranju I izgradnji. Kroz otvoreni postupak izrade urbanističkog plana koji generiše interese, cilj je uticati na širu planersku zajednicu i ostvariti dijalog lokalnih vlasti, donosioca odluka, ekonomskih aktera i pojedinaca.

Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost mogu poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Pitanja postavljena za vreme ranog javnog uvida i javnog uvida, kao i naši odgovori na sva postavljena pitanja biće objavljeni na “web” strani nakon isteka ranog javnog uvida, odnosno javnog uvida.  

Plan detaljne regulacije za spomenik kulture Skobaljić grad je na ranom javnom uvidu u trajanju od 15 dana, počev od 19. oktobra 2019.godine. Materijal za rani javni uvid preuzeti ovde.

Zapisnik sa sastanka sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima o konceptualnom okviru prostornog razvoja za Plan detaljne regulacije za spomenik kulture Skobaljić grad možete preuzeti ovde.

Plan detaljne regulacije za spomenik kulture Skobaljić grad je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 22. februara 2020.godine. Materijal za javni uvid preuzeti ovde.

Napomena: Izradu plana detaljne regulacije finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

EUPRO O1 Lat Web Standard

 

 

Izrada Strategije razvoja urbanog područja grada Leskovca

Obaveštenje o mestu i vremenu održavanja Javnog foruma

Zadovoljstvo nam je da pozovemo građane da prisustvuju Javnom forumu - radionici za izradu Strategije razvoja urbanog područja grada , koja će se održati 07. juna 2023. godine, sa početkom u 14.30 časova, u sali Skupštine grada Leskovca.
Grad Leskovac je započeo izradu Strategije razvoja urbanog područja grada Leskovca, čija se realizacija obezbeđuje kroz program Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO Plus. Jedan od očekivanih rezultata Programa je osnaživanje kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou za primenu instrumenata integralnog teritorijalnog razvoja, saglasno sa politikom teritorijalnog razvoja Evropske unije i procesom pridruživanja Republike Srbije. Više informacija o EU PRO Plus programu možete naći na internet stranici www.euproplus.org.rs .

Cilj izrade navedene Strategije je da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na unapređenju socijalnih, ekonomskih, ekoloških, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja. Posebna pažnja se posvećuje pronalasku rešenja za klimatske i izazove zaštite životne sredine, prelaz na klimatski neutralnu ekonomiju, bolje korišćenje potencijala digitalnih tehnologija u inovacione svrhe, te podsticanje razvoja urbanih područja. Strategija postavlja prioritete održivog urbanog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.
Definisanje vizije i projektnih ideja treba da omoguće stvaranje strateškog okvira za razvoj urbanog područja i da omogući širem krugu učesnika i učesnica, a posebno lokalnim akterima da aktivno učestvuju i doprinose ostvarivanju zajedničke vizije razvoja.
Pozivamo građane da svojim učešćem okruglom stolu na temu iz svoje oblasti daju doprinos kreiranju kvalitetnijih rešenja za budući razvoj.

Agendu skupa možete preuzeti ovde.

Upravljanje putevima i javnim zelenilom

Logo JP urbanizam i izgradnja

Planska dokumetacija na javnom uvidu

PDR za deo naselja "Obrad Lučić", istočno od opštinskog puta OP-16 –zona 2, celina 2b u Planu generalne regulacije 16 u Leskovcu

PDR za deo naselja "Obrad Lučić", istočno od opštinskog puta OP-16 –zona 2, celina 2b  u Planu generalne regulacije 16 u Leskovcu na javnom uvidu u trajanju od 15 dana, počev od 03. juna 2024.godine.

PDR za deo stambenog naselja između ulice Radanske i Balkanske na Hisaru deo podsektora 2a u planu generalne regulacije 5 u Leskovcu

PDR za deo stambenog naselja između ulice Radanske i Balkanske na Hisaru deo podsektora 2a u planu generalne regulacije 5 u Leskovcu na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 03. juna 2024.godine.

GIS grada Leskovca

Planska dokumenta Grada Leskovca
gup site
Lokacije za investiranje grada Leskovca

brounfield site

Zaštićena prirodna dobra na teritoriji Leskovca

zasticena prirodna dobra r

Portfolio za 2018. godinu

Pages from PORTFOLIO 2018 final full

Portfolio za 2019. godinu

trg 2 1

Portfolio za 2020.godinu

most f 1

Portfolio za 2022.godinu

mp 1 p

Portfolio za 2023.godinu

076299 Pano

O nama

Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ osnovano je radi obezbeđivanja uslova za obavljanje komunalne delatnosti i delatnosti od opšteg interesa, delatnosti od značaja i za potrebe grada Leskovca. Preduzeće posluje radi trajnog obezbeđivanja uslova za: upravljanje javnim putevima, prostorno i urbanističko planiranje, administriranje i održavanje Geografskog informacionog sistema (GIS-a), uređivanje građevinskog zemljišta, upravljanje – rukovođenje investicijama i vršenje konsultantskih usluga.

 

Kontakt

+ 381 (0)16 251-894
+ 381 (0)16 213-009
 

Trg Revolucije, 45
Leskovac, 16 000, SRB
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.